Vaimulikud talitused

Vaimulikud
talitused

 

 

Jeesus Kristus seadis oma järgijatele kaks erilist vaimulikku talitust: usuristimise ja pühaõhtusöömaaja.

RISTIMINE järgneb uuestisünnile ehk vaimulikule pöördumisele: “Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks” (Markuse 16:16). See on palve ja tõotus pidada puhast südametunnistust; sümboolne vana elu mahamatmine ristimisvette, selleks et anda maad uuele elule Kristuse järgimises. Tavaliselt läbib ristitav enne ristimiskooli, selles osalemiseks palume pöörduda otse pastori poole. Ristimine toimub Uue Testamendi eeskujul vee alla kastmisega.

PÜHAÕHTUSÖÖMAAEG ehk leivamurdmine on seatud kõigile kelle vahekord Jumala ja kaasinimestega on korras. Püha õhtusöömaaega korraldame koguduses iga kuu esimesel pühapäeval. Sellega meenutame kõige tähtsamat uskliku elus: Kristuse lunastussurma ja ülestõusmist.

Lisaks nendele viime läbi teisi vaimulikke talitusi, mis on aegade jooksul osutunud õnnistuseks.

Me ÕNNISTAME LAPSI, usaldades nad Jumala varju ja juhtimise alla. Lapsevanemate soovil lepime kokku lapse õnnistamise aja, mis tavaliselt on pühapäevase teenistuse alguses, aga võib olla ka kodune talitus. Tavaliselt toovad lapsevanemad lapse õnnistada esimese eluaasta sees, aga mõnikord ka hiljem. Kuna tegemist on õnnistamisega, siis ei eelda see vanemate kuulumist kogudusse ja ka lapsest ei saa sellega koguduseliiget.

Me KIHLAME ja LAULATAME eeldusel, et noorpaar usub Jumalasse ja õnnistuspalvel on nende jaoks sisuline tähendus.

Me VESTLEME ja PALVETAME inimestega, kes vajavad isiklikku hingehoidlikku nõustamist. Seda saab alati teha peale jumalateenistust või ka eraldi aega kokku leppides.

Me VÕTAME VASTU PIHTI, patu tunnistust ja kahetsust kõigilt, kes tunnevad, et on eksinud Jumala ja kaasinimese vastu. Pihil öeldu jääb saladuseks, kuni pihtija selle ise avaldab.

Me PALVETAME HAIGETE EEST koguduse ühispalves või inimese enda soovil isiklikult käte pealepanemise ja õliga võidmisega.

Me MATAME lahkunuid Jumala Sõna ja palvega, sõltumata nende usukuuluvusest.

Vajadusel võta ühendust pastoriga.