Kristlik suvefestival

Fotosid saab vaadata SIIT

7.-9. juulini toimus Kohilas Eesti EKB Koguduste Liidu suvefestival. Kolmel päeva täitis tihe programm Kohila spordihoone ja alevi.

Reede õhtul koguneti avateenistusele, kus elevust tekitas Eesti Vabariigi peaministri esmakordne kohalolu suvefestivalil. Peaminister Jüri Ratas jagas oma perekonna lugu ning tõi esile, et teda on kõnetanud tema isa Rein Ratase ennast määratlev sõnum, mis üle kõigi tiitlite on olnud: armusaanud patune. Ta soovis, et taoline identiteet oleks rahvast jätkuvalt ühendav. Vallavanem Heiki Hepner tõi välja, et Kohila kogudus on vallale andnud olulise panuse ja olnud õnnistuseks. Külalisjutlustaja Aaron Jen Taiwanist jagas oma Kagu-Aasias teenimise õppetunde ja kutsus inimesi Jeesust järgima. Rahva juhtisid ülistusele Kohila koguduse muusikud Hannes Nõlvaku juhtimisel ning Kohila koguduse sekstett esitas ilusaid lauluseadeid. Rahvast oli kohale tulnud umbes 400 ringis.

Külalisjutlustaja Aaroni sõnumiks läbi kolme päeva oli, et ennekõike tuleb ise jünger olla. Ta avas õpetaja-jüngri suhet, mille võtmeks on pühendumine. Ta tõi välja, et meie ajakasutus on peamine näitaja, mis on meile oluline ja keda järgime. Samuti käis Aaroni jutust mitmel korral läbi küsimus: kas meid defineerib rahvus (ameeriklane, eestlane) või Kristuse järgimine? Miks on nii, et pigem anname oma aega meelelahutusele, aga kristlastena istume sageli jumalateenistusel ja mõtleme, kuidas see aeg juba lõpeks? Samuti jagas ta, kuidas tema praegusel teenimismaal on inimeste janu Jumala järgi kasvanud tagakiusu kasvades.

Lastele oli suvefestivali jooksul oma programm – linnalaager, millega kaasnes vaimustav mänguala. Lapsed lustisid seal sellise innuga, et batuut tundus otsekui lakke hüppavat. Eesti Lastemisjon esitas mõisakoolis näidendit Noa ja Joona loost ning pühapäeval oli lastekirik. Lapsed otsisid laagris õigeid jälgi, mida järgida. Vaadeldi jälgi, mida oma eluga jäetakse ning uuriti Jumala jälgi. Lapsi osales programmis umbes 100 ringis, enamik neist olid tulnud festivalile oma vanemate ja vanavanematega. Lasteprogrammi vedas kolme päeva jooksul 24-liikmeline tiim Kohila koguduse lastetöö juhi Pille Nurme juhtimisel.

 

The Ilves Sistersite kontserdile Kohila mõisakooli hoovile kogunes kõigepealt mõnisada Kohila inimest, sest suvefestivali avateenistus polnud veel lõppenud. Kohaletulnute seas oli palju neid, kes polnud koguduse üritustel varem käinud. Mõisakooli poolt ütles tervituse poisteklassi õpetaja ja Kohila koguduse pastor Siilas Kask, kes tõi välja olulise aspekti järgija identiteedis – eristamisvõime selles, keda järgida. Viis Ilvese õde – Silvia tšellol, Liidia klaveril, Damaris vokaaliga, Aleksandra ja Gloria viiulil tõstsid kuulajate rõõmutaset. Noorte naiste meisterlikkuse taga on pikaajaline pühendumine – nii nende endi kui vanemate oma. Juba väiksest peast viis isa tüdrukuid Raplast igal hommikul Tallinna muusikakeskkooli. Kontserdil oli noorte naiste esitus lihtsalt vaimustav!

Laupäev algas Sõna ümber koondumisega piiblitunnis. Päeva erinevates tegevustes osales koos laste ja noortega kuni 800 inimest.

 

Iisrael filmis, muusikas ja sõnumis viis meid Iisraeli, Piiblis käsitletu ajaloolistele jälgedele. Vabaduse ajaga on kaasnenud võimalus paljudele kristlastele käia Pühal Maal. Ansambel Keshet inspireeris rahvast kaasa laulma ja liikuma. Allar Känd avas inspireerivalt Iisraeli maad ja rahvast. Näidati Hillar Kalmeti filmitud klippe eestlaste palverändudest.

Noorteprogramm tõi kokku noori üle Eesti ja ka Kohilast. Laupäevase päeva jooksul toimusid töötoad. Poistele oli jalgpall Kohila spordikompleksi staadionil ning selle eestvedajaks oli Fred Lausvee. Grete Kaio pidas seminari teemal “Armastus ei ebaõnnestu” ning tüdrukute massaaži töötuba juhatas Greete Liht.

 

Spordihoones toimus laupäeval noorteõhtu, kus pastor Gunnar Kotiesen kutsus energiliselt noori järgima Jeesust ning ansambel “Püha müristus” Rakverest tõmbas sadakond noort liikvele. Noorteprogrammi taga olid Kohila koguduse noortejuht Karina Baumverk ja Hanna Kristiina abilistega.

“Kohila kogudus 100” filmi vaatama tulnud täitsid palvela pilgeni. Huvilisi oli rohkem kui osati oodata. Mitmedki imetlesid koguduse vastvalminud remondi tulemusi. Koguduse ajaloost valmis film 2009. aastal ning selles avatakse läbi erinevate lugude ja intervjuude koguduse sünnilugu. Enamik intervjueeritutest on tänaseks juba taevakoju jõudnud. Kohila koguduse filmi on jätkuvalt võimalik kogudusest osta.

 

Staadionil ja selle ümbruses toimus laupäeval “Elu mäng” tõi kohale 50-60 eri vanuses mängijat, kes said oma elu õnne skoori tõsta, kasutades neile antud aega ja teisi ressursse targasti. Mängu võitis Andres Roosimaa Laagrist. Mängu oli kaasatud ligi 20 vabatahtlikku, kes andsid mängijatele ülesandeid, mängu vedas Mattias Liht.

Kontserdil “Laulge kaasa!” esitati 17 tuntud kristlikku hümni. Viljar Lihti, Helari Puu ja Taimi Kopli eestvedamisel said laulud kauni seade ning lisaks sai kuulda laulude sünnilugu. Kontserti sisustas bänd koosseisus: Lauri Lehtsaar, Aleksandra Kremenetski, Viljar Kuusk, Tõnis Teras ja 14-liikmeline ansambel kooseisus: Taimi Kopli, Indrek Luide, Sarah Kopli Lend, Malle Kant, Viljar Liht, Tuuli Lehtsaar, Andrus Vaiklo, Maarja Lehtsaar, Helari Puu, Pille ja Margus Mäemets, Ott Indermitte, Margot Suur ja Kalle Kopli. “Laulge kaasa!” pealelõunat võiks pidada vabakoguduslikuks laulupeoks – tuntud viisid said koos erinevate solistide eestvedamisel kooslaulmise kaudu paljude hingi puudutada. Teenistuse lõpus anti kauaaegsele liidu noorsootööjuhile Pille Havakatsile üle liidu vanematekogu tänu ning rahvas väljendas oma tänu Pillele pika aplausiga.

 

Õhtukontsert “Hingekuld” toimus Hageri kirikus, kus Misjonikoor esitas Uudu Ripsi (1924-2010) tekstidele loodud Maarja Varjda laule. Üheks keskseks küsimuseks kontserdil oli, milleks sind vaja on, savipott? Koori juhatas Maarja Vardja. Koregraafilised seaded toetasid sõnumi mõistmist. Kohaletulnuid tervitasid praost ja EELK Hageri Lambertuse koguduse õpetaja Jüri Vallsalu ning EELK Misjonikeskuse juht õpetaja Leevi Reinaru ja õhtumõtte jagas Toivo Pilli.

 

Pühapäev algas piiblitunniga ning lõppes ühise jumalateenistuse ja lastekirikuga.

Paljud piirkonna kogudused olid jätnud oma jumalateenistused ja nii vooris kella 11ks kohale üle 600 inimese. Lõpujumalateenistus algas ülistusega, mida tundlikult ja tuntud viisidega juhatasid Elo Toodo-Jakobs ning Andrus Lukas koos saatebändiga. Jumalateenistusel astus üles Villy Võrk, kes juhib Lootuse küla tööpunkti Järvakandis. Villy tõi oma kirglikus tunnistuses esile oma 25-aastasena elumuutuse ning julgustas igaüht leidma oma kutsumuse, kus kirega kaasa lüüa. President Erki Tamme jutlus tõi üles küsimused, et miks vajame suvefestivali – et tulla üle-Eesti killustatud kogudustest kokku ühisesse osadusse, et saada rahvaks, Jumala rahvaks. Ta avas, et kui tänases kultuuris enam Sõna ei loeta ja kuulata, siis on oluline seda kehastada – liikuda sõnakesksusest eeskujukesksusesse

 

Läbi suvefestivali oli avatud tõeline hea tuju kohvik, mille lettidel olid südamega valmistanud suupisted ja joogid, mis kogu festivali kohaletulnuid rõõmustasid. Aitäh Karin, Lisettte, Lennar ja Argo Luik, Eha Koit, Triin ja Indrek Kant, Leeve Liht, Pille Havakats, Külliki Tolmusk.

Tundmatuseni muutunud spordihoonesse oli ehitatud lava, lagi, põrand oli muudetud heli summutavaks jne – selle kõige taga olid Kohila vapper tiim koosseisus – Siilas Kask, Argo Luik, Sulev Liht, Toomas Pert, Tiit Peetsalu, Viljar Liht, Taavi Liht, Indrek Kant, Aivar Rätsep, Tarmo Nurm, Eli Kõllo, Margit Mandri ja Külvi Pert, lavakujundajatena Triin Kant ja Heli Rohtla, lilleseaded Lea Kiben, lae tegijana Eha Abel. Kogu festivali Kohila poolseks juhiks oli Sulev Liht, kelle korraldatud oli ka üle alevi välja paistnud reklaami teostus ning programmijuhiks pastor Viljar Liht.

Samuti oli kohaletulnud teenindamas infolaud, kus olid tegevad Piia Liht, Marika Nigulas, Liivi Liht, Riina Tamm ja Siim Nigulas.

Vabatahtlike tööd juhtinud Siilas Kask tõi välja, et suvefestival aitas kahtlemata kaasa koguduse ühtsustunde tekkimisele. Suvefestivali korraldati Kohila koguduse vabatahtlike abiga ning sellesse oli kaasatud umbes 70 inimest. Mainimata on veel laekur, fotograafid (Anett Haljasorg, Marian Tamm jt), turvad, külaliste vastuvõtjad (perekond Rumbergid) ja palvetiim Margit Mandri juhtimisel jne. Samuti olid kõiges kaasas helitehnikud Jaane Lennu juhtimisel ning Lauri Pihlak ja Kalmar Koit.

Pastor Viljar Liht võttis suvefestivali kokku järgmiselt: “Suvefestival andis selge sõnumi Kohila kogukonnale. Kogudus oli nähtav ning sõnum läks laiali, et kristlased pidasid pidu. Üheks tipphetkeks pean peaministri külastust ning laupäevaseid Iisraeli ja Laulge kaasa teenistust! Aga – kogu üritust valdas hea meelsus. Olen väga tänulik Jumalale armu eest.”

Au kuulub Jumalale! Kohtumisteni!

Vaata ka suvefestivali salvestusi Youtubes.

VANEMAPASTOR VILJAR LIHT: Suvefestival andis selge sõnumi Kohila kogukonnale. Kogudus oli nähtav ning sõnum läks laiali, et kristlased pidasid pidu. Üheks tipphetkeks pean peaministri külastust ning laupäevaseid Iisraeli ja Laulge kaasa teenistust! Aga – kogu üritust valdas hea meelsus. Olen väga tänulik Jumalale armu eest.

PASTOR SIILAS KASK: Suvefestival aitas kahtlemata kaasa koguduse ühtsustunde tekkimisele.

EESTI EKB LIIDU PEASEKRETÄR JA ÜLDJUHT SIIM NIGULAS: Lõppenud suvefestival jättis sügava jälje nii minu kui ka usutavasti paljude teiste hinge. Ja see jälg on rõõmu täis! Kohalik Kohila kogudus näitas festivali korraldamisega oma suurt südant ja eeskuju, kuidas kogudus saab ühel meelel inimesi teenida. Tegude järgi on lihtsam järele teha. Au Jumalale, tänu Tema Kohila kogudusele!

LAULGE KAASA! EESTVEDAJA TAIMI KOPLI: Olen ütlemata tänulik nende tundide eest, mis võisime koos veeta Allikal proovi tehes ning Kohilas ühiselt teenides! Ma aina  imetlesin seda  rõõmu ja sära, mida need laulud südametest nähtavale ja kuuldavale tõid. Lauljad ja bänd – eri paikadest ja kogudustest, ühe prooviga, kuid siiski ühes jumalikus hingamises – see oli ilus! Tänu Jumalale!
Kogu suvefestivali õhkkond ja korraldus jätsid armastuväärse ja koduse mulje. Aitäh!

ENE: Armas Kohila kogudus, suvepäevad olid vapustavad, kõik klappis. Isegi ilma saite ilusaks, ma ei tea, kes julgeks seda üle teha sellises mahus ja formaadis. Mulle isiklikult meeldis kõige rohkem Hageri kirikus oldud aeg. Kohila oma väiksuses ja kompaktsuses – kõik käe jala juures – sobib suurepäraselt sellisteks üritusteks. Hinded: korraldus 5+, toitlustus 5, parkimine 5, lasteosa 5, logistika 5, ajakava 5, vaimulik osa 5, kutuuriline osa 5, ilm 5+

LAITSE KOGUDUSE PASTOR PEETER KULLER: Tahan tänada võrratu festivali koraldamise eest! Ma isiklikult kogesin sametilist sooja vastuvõttu! … teil Kohilas on hea tiim.

KURESSAARE SIIONI KOGUDUSE PASTOR MARGUS MÄEMETS: Kindlasti oled saanud häid sõnu Suvefestivalil osalenutelt, aga ei tahaks ka tänamatu olla! See oli supertöö ja õnnistatud aeg! Oleme väga rahul. Olge õnnistatud! Kaunist suve jätku!

DANIEL (10-aastane):  Reedel ja laupäeval olid mõisakoolis lasteetendused. Reedel vaatasime Noa laeva lugu ja laupäeval oli näidend Joonast. Noa loos räägiti, kuidas 40 päeva sadas vihma. Kui maa ära kuivas, siis Jumal lubas, et ta kunagi enam uputust ei tee. Joona loos oli nii, et Jumal käskis Joonal ühte linna minna, aga tema läks hoopis teisele poole ja siis Jumal lasi juhtuda nii, et ta heideti ühelt laevalt merre. Joona loost ma õppisin seda, et Jumalat tuleb kuulata.
Peale selle mängisime staadionil ühte vahvat meeskonnamängu. Igale meeskonnale määrati ühte värvi täpp. Minu meeskonnal oli kollane täpp. Ja siis me pidime männikust otsime kollaseid pabereid. Paberi peal oli ühe looma jalajälg ja selle peal oli kirjas ülesanne, mille pidime ära lahendama.
Mulle meeldisid väga mängud: laupäeval toimunud mäng staadionil ja pühapäeval mõisakoolis toimunud mängud meeldisid ka. Tagumine paar välja teine mäng ei tule praegu meelde.

LILIAN (10-aastane): Mulle jäi meelde see, et Mõisakoolis olid näidendid ja seal tehti ka erinevaid mänge. Peale näidendite vaatamise saime ka laulda. Meil oli ka hästi palju õhupalle, millega saime mängida mõisakoolis ja kui tulime rongkäiguga spordihallist mõisakooli, siis hoidsime neid käes. Õhupallid läksid vahepeal katki ka ja tegid pauke 🙂
Mulle meeldis väga vaba aeg, siis saime batuudi peal hüpata, pallimeres olla ja lihtsalt meisterdada.
Käisin oma õega ka “Elu mängu” mängimas.

Pildiraadio teeb suvefestivalist ülekannetest kordusesitusi.

Kohila valla Facebooki lehel kristliku suvefestivali fotogalerii.

Eesti EKB Koguduste Liidu kodulehel

Suvefestival „…järgi?“ toimus sel aastal Kohilas

Kärt ja Siilas toimivad südame järgi. Teekäija 6/2017

Pereraadio saade Missioonikandja – Viljar Liht ja Indrek Luide. 20.6.2017

Kutse perekondlikule kristlaste peole Kohilas. Teekäija 5/2017

Kristlik suvefestival toob Kohilasse häid kontserte. Kohila valla ajaleht, juuni 2017.

 

Suvefestival toimub Kohila spordikompleksis (Kooli 1, Kohila) kui ei ole märgitud teisiti.

REEDE, 7. juuli
18.00    Avateenistus: jutlustab Aaron Jen (Taiwan), tervitused: EV peaminister Jüri Ratas ja Kohila vallavanem Heiki Hepner, muusika: Hannes Nõlvak ja bänd, Kohila koguduse sekstett
18.15     Laste linnalaager Salajased jäljed” väikeses saalis
20.30    Kontsert: The Ilves Sisters mõisakooli hoovil (tugeva tuule ja/või vihma korral spordihoones). Avatud on kohvik

LAUPÄEV, 8. juuli
10.00    Piiblitund: Aaron Jen
10.00    Laste linnalaager Salajased jäljed” väikeses saalis
11.30    Iisrael filmis, muusikas ja sõnumis. Muusika: ansambel Keshet, sõnum: Allar Känd
13.00    Lõunasöök
13.30    Elu mäng” staadioni ümbruses (igale vanusele)
13.30    Film Kohila kogudus 100” koguduses
15.30    Kontsert: Laulge kaasa!” eestvedajad Viljar Liht ja Helari Puu koos bändiga
15.30    Noorteprogramm noortekeskuses
18.00    Õhtusöök
19.00    Noorteõhtu. Sõnum Gunnar Kotiesen, muusika: “Püha müristus”
19.30    Misjonikoori õhtukontsert Hingekuld” Hageri kirikus. Tasuta buss väljub Kohila spordihoone parklast kl 19 ja toob õhtul ka tagasi

PÜHAPÄEV, 9. juuli
10.00    Piiblitund: Aaron Jen
11.00    Pidulik jumalateenistus. Jutlus: Erki Tamm, muusika: Elo Toodo-Jakobs ja Andrus Lukas
11.00    Laste linnalaager Salajased jäljed” väikeses saalis

Sündmused toimuvad spordihoones, kui ei ole märgitud teisiti.

Laste linnalaager (koostöös Eesti Lastemisjoniga) spordihoone väikeses saalis reedel kl 18.15, laupäeval kl 10, pühapäeval kl 11.

Festivali külalisjutlustajaks on Aaron Jen Taiwanist. Loe tema kohta lähemalt SIIT.

Suvefestivali toetajad: Kohila vald, Eesti Kirikute Nõukogu, Sõbralt Sõbrale, Estanc, Tammer, Prime Partner AS jt

Suvefestivali korraldab Eesti EKB Koguduste Liit ja Kohila Baptistikogudus.

Lähem info tel 6700 698 (Marika Nigulas, Eesti EKB Koguduste Liit) või 5556 0082.

Lähem info programmist: