Alfa kogemus

Alfa
kogemus

Kohilas on Alfa kursust varem korraldatud viiel korral.

Kursuse lõpus on osalejad kirja pannud järgmised mõtted teemal, mis oli Alfal oluline.

  • Minu jaoks sai lapsepõlve negatiivne kogemus kummutatud.
  • Asjad said selgemaks. Toodi näiteid elust enesest – polnud eluvõõras.
  • Minu jaoks oli kursus sissejuhatus kristlusesse. Kursuse tulemusel hakkad tajuma tervikut. Minu jaoks avati turvaliselt uks kristlikku maailma. Kui näiteks satud koguduse keskele, siis oskad olla-suhestuda, tekivad seosed ja tutvused.
  • Usuvõõra inimesena sain arusaama kristluse olemusest. Puutusin kokku usklike inimestega.
  • Kuna mina pole kunagi enne selliste teemadega kokku puutunud, oli minu jaoks kõik huvitav. Sain teada, mis on kogudus, kes on Jeesus Kristus, miks uskuda, kuidas palvetada.
  • Sain oma sõna sekka öelda…
  • Läks lahti palju niiöelda „vana õpitut”. Põhitõde on sama, aga erinevate inimeste lähenemine asjale annab hea fiilingu. Rühmatöö pani i-le täpi peale.
  • Mulle meeldis see, et räägiti lihtsas keeles, millest aru sai.
  • Minu jaoks oluline, mida enda kohta teada sain: olen teel. Leidsin palju, kuid väga olulised asjad vajavad veel läbi mõtlemist. Palju on veel minu jaoks vasturääkivusi, küsimusi, arusaamatut, mõistmatut.

Küsisime ühelt korraldajalt Kohila baptistikoguduse pastorilt ja mõisakooli õpetajalt Siilas Kaselt mõned küsimused kursuse kohta.

Mis on Alfa kursus?

Kursus põhineb 1970. aastatel Londonis Holy Trinity kirikus väljatöötatud formaadil, mis on tänaseks levinud üle kogu maailma ning on saanud positiivset tagasisidet. Kursuse looja Nicky Gumbeli arvates on Alfa menukuse põhjuseks see, et pakub vabas vormis ja pingevaba võimalust, kus inimesed saavad tegeleda elu suurte (elu mõtte ja usu) küsimustega.  Elu küsimuste aruteluks ei ole kerge leida kohta, üsna tavatu on neid käsitleda saunalaval, bändiproovis, klubis või spordivõistlusel, kuigi enamike inimeste jaoks on need küsimused aktuaalsed. Seega – kui leitakse selline koht nagu Alfa, kus saab neid teemasid arutada teistega vabas vormis ning tuua ka kõige keerukamad küsimused-kahtlused välja, siis on üsna tõenäoline, et paljud on sellest huvitatud. (Kursuse koduleht Suurbritannias.)

Miks pead vajalikuks, et täna kursust Kohilas läbi viiakse?

Tänases Eestis on paljudel pere, tervis, töö, kodu, aga kas see ongi kõik? Mis on selle kõige mõte? väärib küsimusena üleval hoidmist. Paljud Eesti inimesed ei ole kokku puutunud kristlusega, samas on kristlus üheks keskseks, kust on pärit tänased püsivad ja ühiskonda kooshoidvad ja edasi viivad väärtused. Seepärast oleme kogudusena otsustanud selle kursuse järjekordselt läbi viia. Meie kogudus korraldab seda juba kuuendat korda.

Miks mõisakoolis?

Oleme kogudusega rõõmustanud, et meie valla haridusruumis on mitmekesiseid õppimisvõimalusi ning mõisakooli loojad on avalikult sõnastanud ka kristlikud põhimõtted oma tegevuse alusena ning üheskoos edendatakse kogukonnas elukestva õppe võimalusi. Seetõttu on loomulik, et koolis on võimalused õppeks erinevas vanuses inimestele. Varem on mõisakoolis korraldatud lapsevanemate seminare, seekord siis kursus kristlikust usust noortele ja täiskasvanutele.

Vaata kursuse kohta rohkem infot.