laupäev, 24. juuni 2017
   
Usutunnistus

 

Usume Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu suveräänset ja armulikku tegevust loomises, alalhoidmises, ilmutuses, lunastuses ja viimases kohtumõistmises.

Usume Pühakirja jumalikku inspiratsiooni ning selle täielikku usaldatavust ja ülimat autoriteeti kõigis usu ja käitumise küsimustes.

Usume, et Jumala Poja asendusohver on ainsaks ja täiesti piisavaks lunastuseks langenud inimesele tema üleüldisest süüst ja patususest ning selle igavikulistest tagajärgedest.

Usume, et patune mõistetakse õigeks üksnes Jumala armust usu läbi Kristusesse, kes löödi risti ja tõusis üles surnuist.

Usume, et Püha Vaim teeb inimeses valgustavat, uuendavat ja pühitsevat sisemist tööd. Usume, et kõik usklikud, kes kuuluvad universaalsesse Kogudusse, mille peaks on Kristus, võivad ilma vahetalitajata pöörduda Jumala poole ja on isiklikult vastutavad Jumala ees.

Kogudusena oleme pühendunud Tema käsule kuulutada evangeeliumi kogu maailmas.

Usume Issanda Jeesuse Kristuse isiklikku ja nähtavat, väelist ja aulist tagasipöördumist.

 

Jumalateenistus

pühapäeval kl 11
Juunikuu kava

Uudisvood

  • No feeds found!