laupäev, 24. juuni 2017
   
Kogudus

 

Pastor Viljar Liht

Koguduse liikmeteks on inimesed, kes tunnistavad sõnas ja teos oma usku Jumalasse ning on ristitud.

Jumala armastus paneb koguduse tegutsema – kuulutama head sõnumit, sirutama käe abivajajaile, palvetama ning võtma vastu väljatõugatuid. Sest väikesed asjad, mis on tehtud suure armastusega, muudavad maailma.

Jumala armastus paneb koguduse tegutsema – kuulutama head sõnumit, sirutama käe abivajajaile, palvetama ning võtma vastu väljatõugatuid. Sest väikesed asjad, mis on tehtud suure armastusega, muudavad maailma.

Jumalateenistuse keskseks osaks on laul, palve, Jumala sõna õpetamine jutluse läbi ning tunnistused sellest, mida Jumal erinevate inimeste elus on teinud. Kord aastas, augustikuu teisel pühapäeval tähistatakse ka koguduse sünnipäeva.

Tööharud

Kogudus korraldab erinevaid kursusi neile, kes tahavad tutvuda kristlike väärtustega, heategevusüritusi, kontserte ning suvelaagreid.

Koguduses on mitmeid muusikakollektiive – segakoor ning ansamblid.

Pühapäevakoolis on mitu rühma eri vanuses lastele. Pühapäevakoolitunnid, ühised väljasõidud ja suvelaagrid aitavad lastel kogeda Jumala armastust. Lastel on ka isetegemise rõõm – pühade jumalateenistused saavad rikkamaks laste laulude-etlemiste ning elevuse kaudu.

Koguduse noored korraldavad laagreid, väljasõite, jututubasid – kõike, mis ühendab eri vanuses ja huvidega noori, aitab tundma õppida Jumalat ning leida sõpru kristlaste hulgas.

 

Jumalateenistus

pühapäeval kl 11
Juunikuu kava

Uudisvood

  • No feeds found!